Sundhed

Bull Terrier opdrættere udfordres af helbredsproblemer, hvoraf en del er racespecifikke og dermed udbredte. Sundhedsarbejdet hæmmes af den - på verdensplan - begrænsede population, der til og med har en høj indavlsprocent. 

Nedarvning
Stærkt forenklet nedarves langt de fleste helbredsproblemer recessivt, hvilket betyder, at begge forældre kan bære de genetiske anlæg ”skjult”, hvilket betyder, at de ikke selv har sygdommen, men kan videregive anlægget til deres afkom.

Valg & fravalg af avlsmateriale
Sundhedsproblemer løses ikke ved ukritisk at fjerne individer fra avlen, hvis de blot er i familie med en sygdomsramt hund eller har en mild grad af et af de mest udbredte helbredsproblemer. Det skaber blot indavlsdepression. De vigtigste værktøjer til at forbedre racens sundhedstilstand er viden, anvendelse af tests, åbenhed og ærlighed blandt opdrættere.

Kun hvis vi seriøst bruger vores viden og de testmuligheder, vi har, kan vi sagligt selektere i vores avlsprogram. Ved at kombinere dette med åbenhed, ærlighed og konstruktiv anvendelse af den viden, vi har, om de enkelte dyr, kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag. Det skal ske med fokus på at avle sunde og gode, racetypiske Bull Terriere.

Dansk sundhedsprogram
Med udgivelsen af den racespecifikke avlsstrategi for Bull Terriere i 2008 (RAS) introducerede DTK's Bull Terrier-gruppe starten på et sundhedsprogram for Bull Terriere, der sikrer værktøjer og viden til begrænsning af udbredelse af arvelige sygdomme hos racen. Det er f.eks. anbefalinger af testmetoder for udvalgte helbredsproblemer, formidling af viden til opdrættere og ejere, støtte til forskningsprojekter og samarbejde med forskere.

Racens helbredsproblemer
Racen og opdrætterne udfordres af flere helbredsproblemer, der enten kan betegnes som racespecifikke, formodentligt racespecifikke eller forekommende i racen med en vis frekvens - om end sidstnævnte ikke nødvendigvis er højere eller på niveau med den øvrige gennemsnitlige hundepopulation.

De største udfordringer på verdensplan findes inden for:

 • Hjerte (aortastenose & mitral valvulær dysplasi)
 • Nyrer (familiær nefropati & renal dysplasi)
 • Døvhed (enkelt & dobbeltsidet)
 • Patellaluksation (løs knæskal)
 • Hudproblemer (demodicose & allergi)

Når hudproblemer nævnes, er der tale om en anerkendelse af symptomer. Der er i højere grad tale om en immunologisk udfordring.

 • Anbefalinger til sundhedsscreening før avl


  Det anbefales, at opdrættere minimum benytter nedenstående tests i deres avlsarbejde:

  • Hjerte: Hunde, der skal indgå i avl, undersøges ved hjertescanning (ekkokardiografi).
   Udføres af hjertespecialist (i Danmark: KU eller medlem af Ekko-gruppen).
   Hunden skal være mindst 2 år gammel.

   Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger.

  • Nyrer: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget test af urinprøve (UPC) og blodprøve (BUN og Crea).
   Hunden skal være mindst 1 år gammel.
   Tests gentages årligt.

   Da scanning af nyrer indgår i vores screeningsaftale med KU, får mange hunde også fortaget denne undersøgelse.

  • Døvhed: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget en BAER-test.
   Kan kun udføres få steder.
   Hunden skal være mindst 6 uger gammel.

   Testen skal ikke gentages.

  • Patellaluksation: Hunde, der skal indgå i avl, testes ved mekanisk manipulation.
   Udføres af dyrlæge med erfaring i testen.
   Hunden skal være mindst 1 år gammel.

   Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger.

 • Anbefalinger til sundhedsscreening før avl


  Det anbefales, at opdrættere minimum benytter nedenstående tests i deres avlsarbejde:

  • Hjerte: Hunde, der skal indgå i avl, undersøges ved hjertescanning (ekkokardiografi).
   Udføres af hjertespecialist (i Danmark: KU eller medlem af Ekko-gruppen).
   Hunden skal være mindst 2 år gammel.

   Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger.

  • Nyrer: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget test af urinprøve (UPC) og blodprøve (BUN og Crea).
   Hunden skal være mindst 1 år gammel.
   Tests gentages årligt.

   Da scanning af nyrer indgår i vores screeningsaftale med KU, får mange hunde også fortaget denne undersøgelse.

  • Døvhed: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget en BAER-test.
   Kan kun udføres få steder.
   Hunden skal være mindst 6 uger gammel.

   Testen skal ikke gentages.

  • Patellaluksation: Hunde, der skal indgå i avl, testes ved mekanisk manipulation.
   Udføres af dyrlæge med erfaring i testen.
   Hunden skal være mindst 1 år gammel.

   Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger.

Racespecifik avlsstrategi

Racens sundhedsprogram, der indeholder testanbefalinger for avlsarbejdet, opdateres løbende.

Derudover skal der skabes en kultur blandt Bull Terrier-opdrættere og ejere, der sikrer åbenhed og ærlighed omkring helbredsproblemer samt en saglig tilgang til anvendelse af viden om de enkelte avlsdyr og seriøs anvendelse af foreliggende muligheder for tests.

Det langsigtede mål for sundhed er, at danske opdrættere bidrager til at fjerne eller i det mindste mindske forekomsten af sygdomme hos Bull Terriere og øge racens livskvalitet.

På længere sigt arbejdes der for, at data opsamles, så forskningsdata sikres. Eventuelt i samarbejde med internationale databaser.

Danmark er med til at sikre størrelsen af den internationale genpulje inden for racen samt understøtte genetiske anlæg for farve, herunder især det brindlede.

Det opnås ved at:

 • Opdrættere bruger deres viden og de testmuligheder, der findes, og selekterer seriøst i deres avlsprogram. Gennem åbenhed, ærlighed og ved seriøst at bruge den viden, vi har, om de enkelte dyr, så kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag.
 • Midlet er anbefalinger af tests, frivillig testning og åben og ærlig deling af viden.
 • Det funderes i et miljø blandt opdrættere og ejere, hvor seriøsitet, åbenhed og ærlighed omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb.
  En kultur hvor det anses for uacceptabelt at ”bagtale” en kollega på grundlag af information, som denne selv har bidraget med, rygter, formodninger eller for egen vindings skyld.


Links


DTK's Bull Terrier-gruppe

 • Folder om Bull Terrieren: Klik her.
 • Den racespecifikke avlsstrategi for Bull Terriere: Klik her.
 • Facebook-side: Klik her.
 • Facebook-gruppe (kun for medlemmer): Klik her.
 • Artikel baseret på samtidige kilder - Ikke opdrættet til kamp: Klik her.

Dansk Terrier Klub

 • Hvalpe- og opdrætterliste inkl. planlagte hvalpe og omplaceringshunde: Klik her.
 • DTK's folder 'Vidste du det om hunde?': Klik her.
 • DTK's folder 'Hunde alvorligt taget': Klik her.
 • DTK's folder 'Sådan passer du din hund': Klik her.
 • Du kan indmelde dig i Dansk Terrier Klub her.

Dansk Kennel Klub

Øvrige

 • Københavns Universitet (KU) | Veterinær Kardiologi - Bull Terriere: Klik her.
 • Ekko-gruppen (kardiologer godkendt af KU til hjerte-scanning): Klik her.
 • The Kennel Club's racestandard (oprindelseslandet ,UK): Klik her.


Fra DTK's Bull Terrier-gruppe / Terrier Nyt

 • Hvorfor er DTK's Bull Terrier-gruppes sundhedsanbefalinger ikke et avlskrav?: Klik her.
 • KU informationsdag for Bull Terrier og Miniature Bull Terrier - Jane Juel Hansen (TN): Klik her.
 • Hund med stamtavle - og det er jeg stolt af: Klik her.

            Videnskabelige artikler

                       • Fransk hjerteorm hos hund - Jakob Willesen: Klik her.
                       • Døvhed hos hunde og katte - dyrlæge Jan Birch: Klik her.

                       Øvrigt

                       • Fødevarestyrelsen: Oplysninger om ulovlige hundehandlere og hundeopdrættere: Klik her.

                       Støt DTKs Bull Terrier-gruppes arbejde ved at melde dig ind i Dansk Terrier Klub. Klik her
                       Udskriv denne side