Referat fra Racemøde 2022

Racemøde 11.06.2022

 

Jette Hollensberg byder velkommen.

Lene Mølholm bliver valgt som ordstyrer, og Jette Brandt referent.

Lene M. orienterer om mødets lovlighed.

 

Jette H. præsenterer sig selv.

Regnskabet kan ikke fremlægges. tidligere racerepræsentant har ikke

Indleveret regnskab for 2021. indestående er kr. 13409,84.

Der er en difference på ca 1000 kr. det besluttes ikke at gøre med ved differencen.

 

Samtale i plenum om gensidige forventninger.

 

Niels m. håber at vi kan samle folk til at blive en stærk gruppe.

Mette savner info fra R.R. om tanker og fremtiden.

Lene opfordrer til at komme til skue og racemøde.

Niels opfordrer til at hjælpe nye udstillere.

Lene ønsker tips og tricks fra garvede bull terrierejere.

Evt. i Terriernyt.

Lene vil tilmelde hvalpekøbere i DTK på grund af manglende medlemmer.

Susanne vil gerne have tilsendt girokort.

Marianne mener at arbejdet ligger i arbejdsgruppen og ikke i DTK

med hensyn til fastholdelse af medlemmer.

 

Skue 2022

Tak til Danni og Karsten for afhentning af pokaler.

Susanne Ø har doneret præmier.

I år vil der ikke være tilskud til Miniature, racerepræsentant ikke ønsker at

Deltage i planlægning.

Ved tidligere skuer har Miniature fået tilskud til deres racekasse.

Niels Michael vil fotografere  på skuet.

 

Skue 2023

 

Det er besluttet at ansøge om certifikat udstilling for at lokke flere til.

 

Nominering til Holland

 

Marianne gør opmærksom på, at ifølge reglerne fra 2018, kan alle indsende hunde,

som nomineringsudvalget kan vælge.

Lene S. kan ikke altid få fri, og vil gerne kende nomineringen i god tid.

Niels opfordrer til fælleskørsel.

Vanessa kommer på skærm og præsenterer sig selv.

Jette H. informerer om at vi er nået til udtagelse til Holland.

Vanessa mener at det er vigtigt hunde og ejere er klar til at stå i 2 timer, og opfordrer

til at man kommer på udstilling. Hun vil gerne se hundene. Og evt. have skue

i foråret, så at man kan nå at forberede sig.

Marianne gør opmærksom på at der sidder et nomineringsudvalg.

Vanessa vil kontakte udvalget for at høre om de vil fortsætte. Hvis ikke, udvælger

Vanessa medlemmer.

 

Årsafslutning

 

Niels foreslår fællesspisning.

Vanessa vil gerne spise ude i byen.

Der er stemning for mad efter årsafslutning, bare at der er kød.

 

Niels vil gerne have ny generation af Bull Terrier ejere, og opfordrer til god stemning.

Danni vil melde hvalpekøbere ind i DTK.

 

Evt.

 

Mamabull har medbragt streamers og nr holdere.

Marianne spørger om racemødet kan blive virtuelt. Så man selv kan vælge om man vil

Deltage fysisk. Lene M. undersøger om det kan lade sig gøre, også omkring afstemning.

Marianne spørger om man kan prøve at undgå at ramle sammen med vort broderfolk

Med dato på Openshow.

 

Lene slutter mødet

 

 

 

 

 

Nyheder
Efterlysning af hvalpe til opfølgende scanning og hunde til obduktion
Hjælp os med at få hvalpene ind til opfølgende scanninger, så de penge, der er doneret til hvalpe-projektet, ikke er doneret forgæves!
Vi mangler også fortsat hunde til obduktionsprojektet.Forskning: Obduktion af Bull Terriere og udtagning af prøver
Står du i den ulykkelige situation, at din Bull Terrier med DKK-anerkendt stamtavle skal aflives, så har du måske mulighed for at bidrage til racens sundhedsarbejde.