Nomineringer

Nomineringsudvalg


Hvert år på det ordinære racemøde vælges et udvalg, der nominerer hunde til det efterfølgende års udstillinger, hvor hunde kun kan deltage ved særlig invitation, f.eks. landsholdet til The Country Competition i Holland og CETS.

 • Udvalget nominerer hunde til udstillinger året efter, det er blevet nedsat.
 • Udvalget kan via den ansv. Racerepræsentant arbejde for, at Danmark inviteres til at stille hunde/hold ved andre lignende arrangementer, f.eks. The International Trophy, der afholdes på The Bull Terrier Club’s Trophy Weekend (UK).

Eksempelvis vælges Nomineringsudvalg 2020 på racemødet i 2019. Der kan således være to udvalg i en begrænset periode; for det indeværende år og for næste år.

Nominering af hunde

Udvalget beslutter selv ud fra hvilke kriterier og procedurer, de nominerer hunde, herunder antal af hunde der nomineres og om ejer eller opdrætter skal være fuldgyldigt medlem af DTK’s Bull Terrier-gruppe.

 • Fuldgyldige medlemmer af DTK’s Bull Terrier-gruppe (stemmeret på racemødet) kan indsende begrundede forslag til hunde til Nomineringsudvalgets formand, der sørger for at distribuere materialet til Nomineringsudvalgets øvrige medlemmer.
 • Forslag til hunde skal være formanden i hænde senest 31. maj, men gerne umiddelbart efter at udvalget er nedsat af hensyn til udstillinger i 1. halvår.
  Disse forslag indgår i udvalgets overvejelser til kommende nomineringer, men udvalget kan også vælge andre hunde.
 • Det henstilles til udvalget, at nomineringer offentliggøres i så god tid som muligt. Eksempelvis bør disse offentliggøres senest 1. juli for The Country Competition’s vedkommende, så længe dette arrangement foregår i 4. kvartal.
 • Ved evt. stemmelighed i udvalget vedr. nominering af en hund, så er formandens stemme afgørende.

Valg af udvalgsmedlemmer

Der stemmes om medlemmer til det kommende års nomineringsudvalg på årets ordinære racemøde.

 • Den ansvarshavende racerepræsentant på valgtidspunktet er formand i hele udvalgsperioden.
 • Udvalget består derudover af 4 medlemmer fra DTK’s Bull Terrier-gruppe.

Alle medlemmer skal være fuldgyldige medlemmer af DTK’s Bull Terrier-gruppe i hele udvalgsperioden ellers udtræder de af udvalget.

 • Fuldgyldige medlemmer af DTK’s Bull Terrier-gruppe kan opstilles som kandidater til det næste års Nomineringsudvalg.
 • Fuldgyldige medlemmer af DTK’s Bull Terrier-gruppe, kan indsende forslag til kandidater til næste års Nomineringsudvalg til ansv. racerepræsentant inden sidste tilmeldingsfrist for deltagelse på det ordinære racemøde.
  Forslag skal begrundes mht. kandidatens kompetencer, erfaring etc., og kandidatens accept skal være indhentet.
 • Siddende ansv. racerepræsentant udsender information om de opstillede kandidater sammen med dagsordenen til racemødets deltagere efter deadline for tilmelding samt udarbejder stemmesedler til racemødet.
 • Valget foregår skriftligt på racemødet. På racemødet vælges to stemmetællere.
  Stemmeberettigede deltagere på racemødet kan stemme på max. 2 kandidater.
  Ved stemmelighed afgøres valg ved håndsoprækning.
  Ved fortsat stemmelighed trækkes lod.
  Ikke valgte kandidater er suppleanter i prioriteret rækkefølge efter tilsvarende regler (skriftligt > håndsoprækning > lodtrækning).
 • Hvis et medlem af Nomineringsudvalget ophører med at være fuldgyldigt medlem af DTK’s Bull Terrier-gruppe eller ønsker at udtræde, så overtager den første suppleant personens plads i udvalget. Hvis der ikke er en suppleant, udpeges et nyt medlem af den siddende ansv. racerepræsentant.
 • Hvis der ikke opstilles et tilstrækkeligt antal kandidater, fungerer udvalget med det antal, der er opstillet.
 • Hvis der ikke opstiller kandidater, så varetager siddende racerepræsentant nomineringerne alene det pågældende år.
 • Fratræder racerepræsentanten sin post før tid, så overtages formandsposten af den ny ansv. racerepræsentant.
 • Aflyses det ordinære racemøde, fortsætter årets nomineringsudvalg det efterfølgende år.

Økonomi

DTK’s Bull Terrier-gruppe refunderer ikke omkostninger i forbindelse med Nomineringsudvalgenes arbejde.

Ændringer af valgregler til Nomineringsudvalg

 • Forslag til ændringer kan stilles på det ordinære racemøde i 2021 og fremefter. Forslag sendes til ansv. racerepræsentant inden deadline for tilmelding og indgår på dagsordenen.
 • Ændringer vedtages ved simpelt flertal og vil være gældende for valget det efterfølgende år.


Læs om Nomineringsudvalg 2019: Klik her.


Links


DTK's Bull Terrier-gruppe

 • Bull Terrier raceportræt fra Terrier Nyt nr. 2, 2015: Klik her.
 • Folder om Bull Terrieren: Klik her.
 • Den racespecifikke avlsstrategi for Bull Terriere: Klik her.
 • Facebook-side: Klik her.
 • Facebook-gruppe (kun for medlemmer): Klik her.
 • Facebook-gruppe til auktioner til fordel for sundhedsarbejdet: Klik her.
 • Artikel baseret på samtidige kilder - Ikke opdrættet til kamp: Klik her.

Dansk Terrier Klub

 • Hvalpe- og opdrætterliste inkl. planlagte hvalpe og omplaceringshunde: Klik her.
 • DTK's folder 'Vidste du det om hunde?': Klik her.
 • DTK's folder 'Hunde alvorligt taget': Klik her.
 • DTK's folder 'Sådan passer du din hund': Klik her.
 • Du kan indmelde dig i Dansk Terrier Klub her.

Dansk Kennel Klub

Øvrige

 • Københavns Universitet (KU) | Veterinær Kardiologi - Bull Terriere: Klik her.
 • Ekko-gruppen (kardiologer godkendt af KU til hjerte-scanning): Klik her.
 • The Kennel Club's racestandard (oprindelseslandet ,UK): Klik her.


Fra DTK's Bull Terrier-gruppe / Terrier Nyt

 • Hvorfor er DTK's Bull Terrier-gruppes sundhedsanbefalinger ikke et avlskrav?: Klik her.
 • KU informationsdag for Bull Terrier og Miniature Bull Terrier - Jane Juel Hansen (TN): Klik her.
 • Hund med stamtavle - og det er jeg stolt af: Klik her.

            Videnskabelige artikler

                       • Fransk hjerteorm hos hund - Jakob Willesen: Klik her.
                       • Døvhed hos hunde og katte - dyrlæge Jan Birch: Klik her.

                       Øvrigt

                       • AHT: Help free Bull Terriers of kidney disease: Klik her.
                       • AHT: Swab sample collection procedure: Klik her.
                       • Fødevarestyrelsen: Oplysninger om ulovlige hundehandlere og hundeopdrættere: Klik her.

                       Nyheder


                       Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019
                       Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019

                       Bull Terrier Open Show 2019 - der kan tilmeldes
                       Der er åben for tilmelding på www.hundeweb.dk til Bull Terrier Open Show
                       Lørdag 7. september 2019.
                       Vipperød Ridecenter
                       Max. 80 tilmeldinger!
                       Dommer: Dai Hall (Cwmdulais), UK.

                       Bull Terrier Open Show 2019
                       Lørdag 7. september 2019
                       Vipperød Ridecenter
                       Dommer: Dai Hall (Cwmdulais), UK.                       Hvalpelisten.dk

                       Hvalpelisten.dk ejes og drives af Dansk Terrier Klub.

                       Her får du et hurtigt overblik over aktuelle hvalpekuld - alle med godkendt FCI/DKK stamtavle.

                       Samtidig kan du få kontakt til nogle af Danmarks dygtigste og mest dedikerede Bull Terrier-opdrættere.

                       Følg os på Facebook

                       Offentlig Facebook-side

                       Vores Facebook-gruppe

                       Kun for medlemmer af DTK's Bull Terrier-gruppe