Forskning: Scanning af Bull Terrier-hvalpe

KU er påbegyndt indsamling af data til et forskningsprojekt, hvor de scanner hele Bull Terrier-hvalpekuld i en alder af 6-8 uger og indkalder dem til en eller flere opfølgende scanninger senere i livet.
Finansiering af dette forskningsprojekt er endnu ikke på plads, men Bull Terrier-gruppen er via vores auktioner i gang med at rejse nogle af midlerne til hvalpe-scanningerne. KU skal rejse midler til selve forskningen f.eks. via ansøgninger til fonde. Det er en fordel allerede at have indsamlet grundmaterialet, når der ansøges om penge til forskning.

Har du et helt Bull Terrier-kuld (ikke MBT) til scanning, selvfølgelig med DKK stamtavle, hvor KU efterfølgende har mulighed for at indkalde alle hundene til opfølgende scanninger, så kontakt:

Det er gratis at deltage. DTK's Bull Terrier-gruppe støtter projektet økonomisk.

Desværre er antallet af hunde, der falder fra efter hvalpescanningen, større end oprindeligt forventet - og omkostninger til scanninger og blodprøver er øget.
For at KU kan indsamle data fra et tilstrækkeligt antal hunde, har de sendt en tillægsansøgning (70.000 kr.) til DTK's Bull Terrier-gruppe, som vi vil gøre vores bedste for at honorere.
Racemødet 2019 har vedtaget en donation fra racekassen på 10.000 kr. på racerepræsentant Kim Bressendorffs opfordring, og auktionsgruppen vil gøre sit bedste for at skaffe de resterende donationer.

Alle deltagere i projektet kan understøtte projektøkonomien ved at sikre, at flest muligt hunde deltager i samtlige undersøgelser - ikke kun i hvalpescanningen.

DTK’s Bull Terrier-gruppes forventninger til deltagere

At du:

  • Ikke anvender deltagelse til markedsføring af hvalpe, som der ikke er videnskabeligt belæg for. Pt. giver scanning af en hvalp ikke en sikker indikation af dens hjertestatus som voksen.
  • Gør dit yderste for, at alle scannede hvalpe deltager i de scanninger, som de fremover evt. indkaldes til.
  • Ikke lover dine hvalpekøbere, at deres hunde bliver indkaldt til yderligere gratis scanninger. Dette er helt og holdent afhængigt af forskningsforløbet og projektets økonomi.
  • I din kommunikation omkring deltagelse altid nævner, at projektet er et samarbejde mellem KU og Dansk Terrier Klubs Bull Terrier-gruppen og finansieres herigennem. 

Nyheder


Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019
Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019

Bull Terrier Open Show 2019 - der kan tilmeldes
Der er åben for tilmelding på www.hundeweb.dk til Bull Terrier Open Show
Lørdag 7. september 2019.
Vipperød Ridecenter
Max. 80 tilmeldinger!
Dommer: Dai Hall (Cwmdulais), UK.

Bull Terrier Open Show 2019
Lørdag 7. september 2019
Vipperød Ridecenter
Dommer: Dai Hall (Cwmdulais), UK.Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk ejes og drives af Dansk Terrier Klub.

Her får du et hurtigt overblik over aktuelle hvalpekuld - alle med godkendt FCI/DKK stamtavle.

Samtidig kan du få kontakt til nogle af Danmarks dygtigste og mest dedikerede Bull Terrier-opdrættere.

Følg os på Facebook

Offentlig Facebook-side

Vores Facebook-gruppe

Kun for medlemmer af DTK's Bull Terrier-gruppe