Forskning: Scanning af Bull Terrier-hvalpe

KU er påbegyndt indsamling af data til et forskningsprojekt, hvor de scanner hele Bull Terrier-hvalpekuld i en alder af 6-8 uger og indkalder dem til en eller flere opfølgende scanninger senere i livet.
Bull Terrier-gruppen har delvist rejst midler til hvalpe-scanningerne. KU skal rejse midler til selve forskningen f.eks. via ansøgninger til fonde. Det er en fordel allerede at have indsamlet grundmaterialet, når der ansøges om penge til forskning.

Der er ikke brug for flere Bull Terrier-kuld (ikke MBT) til scanning, men det er af stor vigtighed for projektet, at de hvalpe, der er blevet scannet før de forlod opdrætteren, deltager i de efterfølgende scanninger.
Får vi ikke hvalpene til opfølgende scanninger er de penge, som Bull Terrier-gruppen har doneret til projektet, spildt.
Pga. GDPR kan KU ikke kontakte ejerne direkte, hvis der ikke er lavet et samtykke ved første scanning.

Så har du en hvalp eller har du opdrættet et kuld hvalpe, som er blevet scannet i forbindelse med projektet, så kontakt KU for aftale om scanning ved 1 års alderen:

Det er gratis at deltage. DTK's Bull Terrier-gruppe støtter projektet økonomisk.

Udfyld meget gerne dette samtykke og send det til KU, så de må kontakte dig direkte.

Desværre er antallet af hunde, der falder fra efter hvalpescanningen, større end oprindeligt forventet - og omkostninger til scanninger og blodprøver er øget.
For at KU kan indsamle data fra et tilstrækkeligt antal hunde, har de sendt en tillægsansøgning (70.000 kr.) til DTK's Bull Terrier-gruppe, som vi har honoreret. Lige som der på Racemødet 2019 blev vedtaget en donation fra racekassen på 10.000 kr. på racerepræsentant Kim Bressendorffs opfordring.

Alle deltagere i projektet kan understøtte projektøkonomien ved at sikre, at flest muligt hunde deltager i samtlige undersøgelser - ikke kun i hvalpescanningen.

DTK’s Bull Terrier-gruppes forventninger til deltagere

At du:

  • Ikke anvender deltagelse til markedsføring af hvalpe, som der ikke er videnskabeligt belæg for. Pt. giver scanning af en hvalp ikke en sikker indikation af dens hjertestatus som voksen.
  • Gør dit yderste for, at alle scannede hvalpe deltager i de scanninger, som de fremover evt. indkaldes til.
  • Ikke lover dine hvalpekøbere, at deres hunde bliver indkaldt til yderligere gratis scanninger. Dette er helt og holdent afhængigt af forskningsforløbet og projektets økonomi.
  • I din kommunikation omkring deltagelse altid nævner, at projektet er et samarbejde mellem KU og Dansk Terrier Klubs Bull Terrier-gruppen og finansieres herigennem. 

Støt DTKs Bull Terrier-gruppes arbejde ved at melde dig ind i Dansk Terrier Klub. Klik her


Udskriv denne side