Population er kort og godt et udtryk der anvendes, når der skal bruges tal for, hvor mange individer der er registreret i Dansk Kennel Klub.
Bull Terrier-populationen i Danmark er meget lille, og dermed også genpuljen. Racens genpulje på verdensplan er også lille, da der harv æret anvendt meget indavl og tæt linjeavl.  

Det bør i høj grad motivere opdrættere i Danmark til at anvende nye hanner til deres tæver og ikke bruge den samme flere gange, ligesom det er vigtigt at se efter avlshanner til avlstæverne i udlandet, netop for at øge den danske genpulje mest muligt og bidrage til bevarelse af den internationale genpulje.

Det er en udfordring, der på kort sigt kan betyde ringere udstillingsresultater for den enkelte opdrætter.

Årlige danske registreringer
Der registreres godt under 100 Bull Terrier hvalpe om året og der er mange ikke særligt aktive opdrættere.

Det er svært at skabe et avlsprogram med fremdrift, når der avles sjældent - eller ikke opbygges egne linjer. Selv de ”store” opdrættere producerer årligt få hvalpe - hvis de da overhovedet opdrætter hvalpe hvert år.

Population & levealder

Da levealderen ikke er en kendt faktor, er tallet for populationens størrelse meget usikkert. Set i forhold til tal fra Svenska Bullterrierklubben, formodes det, at der er en Bull Terrier population i Danmark på ca. 500 individer. Det ville være nyttigt at have mere præcise tal for levealderen på den danske Bull Terrier population.

Effektiv population & indavlsprocent
Fordele såvel som ulemper bør vejes op mod hinanden, når der planlægges kuld. Kun hvis opdrætteren har indgående kendskab til sine avlsdyrslinjer mange generationer tilbage samt indgående kendskab til de sygdomme og svagheder, der må ligge bagved, kan opdrætteren benytte linjeavl.
Dog bør det aldrig være tættere end fætter/kusine i følge DKK's etiske anbefalinger. 
Indavlskoefficienten kan udregnes på DKK's webside, men det er nødvendigt at gå mere end fem led tilbage for at få reelle tal.

Ifølge DKK's etiske anbefalinger bør matadoravl undgås, men for små racer som Bull Terrieren er der ingen grænser på hundeweb.dk.

Opdrætterne bør overveje at bruge importerede hanner, udenlandske hanner såvel som frossen sæd for at skabe en bredere og sundere dansk genpulje.


Racespecifik avlsstrategi
Den danske population af Bull Terriere er lille. 

Antallet af danskfødte kuld og hvalpe har været stabilt set over de seneste
10 år. Der er tale om en smal avlsbase, og der er tendens til matadoravl.
 
Det langsigtede mål for population er, at danske opdrættere øger genpuljen for den danske Bull Terrier-population og understøtter bevarelse af den internationale genpulje.

Det opnås ved at:

 • Opdrættere har stor viden om deres avlsdyrs afstamning og indavlsprocent og kan fremskaffe tilsvarende om de hanner, de ønsker at anvende.
 • Opdrættere fokuserer på at benytte forskellige hanner i Danmark og fra udlandet.
 • Ejere af avlshanner er bevidste om deres ansvar for at sikre øgning af den danske genpulje.
 • Der sker en lille øgning af antallet af registrerede hvalpe med fokus på, at alle Bull Terriere skal have gode og ansvarlige ejere.


Links


DTK's Bull Terrier-gruppe

 • Folder om Bull Terrieren: Klik her.
 • Den racespecifikke avlsstrategi for Bull Terriere: Klik her.
 • Facebook-side: Klik her.
 • Facebook-gruppe (kun for medlemmer): Klik her.
 • Artikel baseret på samtidige kilder - Ikke opdrættet til kamp: Klik her.

Dansk Terrier Klub

 • Hvalpe- og opdrætterliste inkl. planlagte hvalpe og omplaceringshunde: Klik her.
 • DTK's folder 'Vidste du det om hunde?': Klik her.
 • DTK's folder 'Hunde alvorligt taget': Klik her.
 • DTK's folder 'Sådan passer du din hund': Klik her.
 • Du kan indmelde dig i Dansk Terrier Klub her.

Dansk Kennel Klub

Øvrige

 • Københavns Universitet (KU) | Veterinær Kardiologi - Bull Terriere: Klik her.
 • Ekko-gruppen (kardiologer godkendt af KU til hjerte-scanning): Klik her.
 • The Kennel Club's racestandard (oprindelseslandet ,UK): Klik her.


Fra DTK's Bull Terrier-gruppe / Terrier Nyt

 • Hvorfor er DTK's Bull Terrier-gruppes sundhedsanbefalinger ikke et avlskrav?: Klik her.
 • KU informationsdag for Bull Terrier og Miniature Bull Terrier - Jane Juel Hansen (TN): Klik her.
 • Hund med stamtavle - og det er jeg stolt af: Klik her.

            Videnskabelige artikler

                       • Fransk hjerteorm hos hund - Jakob Willesen: Klik her.
                       • Døvhed hos hunde og katte - dyrlæge Jan Birch: Klik her.

                       Øvrigt

                       • Fødevarestyrelsen: Oplysninger om ulovlige hundehandlere og hundeopdrættere: Klik her.

                       Støt DTKs Bull Terrier-gruppes arbejde ved at melde dig ind i Dansk Terrier Klub. Klik her


                       Udskriv denne side