Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019


Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019

Hermed indkaldes til racemøde for DTK’s Bull Terrier racegruppe.

Dato og tid: Lørdag den 05. oktober 2019 fra kl. 10.00 til ca. 16.00.

Sted: Langesøhallernes Cafeteria, Idrætsvej 7, 5462 Morud (Fyn)

Såfremt der kommer ændringer til nedenstående dagsorden, bliver den endelige dagsorden fremsendt på mail til de medlemmer, der har tilmeldt sig racemødet, senest 14 dage inden mødet finder sted.

Under mødet vil racegruppen være vært for kaffe/the/vand samt sandwich. Der er derfor bindende tilmelding. (ved fravær skal forplejning betales af det pågældende medlem).

Dagsorden:

·       Velkomst af racerepræsentanten (Kim)

·       Status på økonomi (Kim)

·       Skuet (Kim)

  • Sundhed, herunder auktioner til fordel for Bull terrier sundhed  (Marianne)
  • Valg af udvalgsmedlemmer til Nomineringsudvalg Country Club match, Holland samt C.E.T.S. Belgien m.m. *

·       Eventuelt

For at kunne deltage i mødet skal man være medlem af DTK’s Bull Terrier racegruppe, og tilmelde sig senest den 14.09.2019 inden kl. 21.00 til Kim Bressendorff på mailadressen breslaus@breslaus.dk

Hvis nogle deltagere ønsker et særskilt punkt medtaget på dagsordenen, skal dette ligeledes være Kim Bressendorff i hænde pr. mail senest den 14.09.2019 inden kl. 21.00.

Med venlig hilsen

Kim Bressendorff, Racerepræsentant for Bull Terrier
Jette Bettina Brandt, medhjælpende racerepræsentant for Bull Terrier

 

* Fuldgyldige medlemmer af DTK’s Bull Terrier-gruppe, kan indsende forslag til kandidater til næste års Nomineringsudvalg til racerepræsentanten inden sidste tilmeldingsfrist for deltagelse på det ordinære racemøde. Forslag skal begrundes mht. kandidatens kompetencer, erfaring etc., og kandidatens accept skal være indhentet. Navnene på de foreslåede kandidater, som der kan stemmes på vil fremgå på den endelige dagsorden, der udsendes til alle tilmeldte deltagere på racemødet senest 14 dage før racemødet. Se de fulde regler på engelskbullterrier.dk.

 Nyheder


Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019
Racemøde for Bull Terrier DTK lørdag den 05. oktober 2019

Bull Terrier Open Show 2019 - der kan tilmeldes
Der er åben for tilmelding på www.hundeweb.dk til Bull Terrier Open Show
Lørdag 7. september 2019.
Vipperød Ridecenter
Max. 80 tilmeldinger!
Dommer: Dai Hall (Cwmdulais), UK.

Bull Terrier Open Show 2019
Lørdag 7. september 2019
Vipperød Ridecenter
Dommer: Dai Hall (Cwmdulais), UK.Forskning: Obduktion af Bull Terriere og udtagning af prøver
Står du i den ulykkelige situation, at din Bull Terrier med DKK-anerkendt stamtavle skal aflives, så har du måske mulighed for at bidrage til racens sundhedsarbejde.

Forskning: Scanning af Bull Terrier-hvalpe - indkaldelse til 2. skanning
Det er særdeles vigtigt for forskningen, at alle hvalpe deltager ved alle scanningerne.
Vi beder derfor opdrætterne kontakte hvalpekøberne og alle andre om at hjælpe med at distribuere denne information.Forskning: Scanning af Bull Terrier-hvalpe
KU er påbegyndt indsamling af data til et forskningsprojekt, hvor de scanner hele Bull Terrier-hvalpekuld i en alder af 6-8 uger og indkalder dem til en eller flere opfølgende scanninger senere i livet.

Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk ejes og drives af Dansk Terrier Klub.

Her får du et hurtigt overblik over aktuelle hvalpekuld - alle med godkendt FCI/DKK stamtavle.

Samtidig kan du få kontakt til nogle af Danmarks dygtigste og mest dedikerede Bull Terrier-opdrættere.

Følg os på Facebook

Offentlig Facebook-side

Vores Facebook-gruppe

Kun for medlemmer af DTK's Bull Terrier-gruppe